Speciální měřící úlohy

KS-517 - Měřicí automat pro kontrolu vůle v zámku pístních kroužků

Automatická měřicí stanice KS-517 slouží k proměřování velikosti mezery (vůle) v zámku pístního kroužku při jeho stažení na příslušný jmenovitý průměr. Stanice se skládá ze vstupního zásobníku, měřicího stativu a výstupního zásobníku, které jsou postaveny na nosných rámech z hliníkových profilů.

Technické parametry:

  • Přesnost měření...± 0,001 mm
  • Doba pracovního taktu ...1,2s
KS-517 KS-517 obrazovka

KS-500 Měřicí automat pro měření, vážení, značení a třídění pístů

V zařízení KS-500 jsou integrovány operace konečné výrobní kontroly hotových pístů spalovacích motorů. Automat kontroluje teplotní kužel a válcovitost pístu, průměr otvorů pro pístní čep, kolmost osy těchto otvorů k ose pístu a kompresní výšku v čase měřicího cyklu do 20 sekund. Zkontrolované písty váží, označuje údajem o hmotnosti a podle zvoleného počtu kategorií třídí do 13 výstupních skupin. Třídění zajišťuje, že do jednoho motoru se montují písty jedné rozměrové a hmotnostní tolerance. Vysoká přesnost a spolehlivost kontroly rozměrů je zajištěna aplikací principu dynamického měření: průměry otvorů pro pístní čep se měří dynamickými trny, ostatní rozměry se měří rychlopřestavitelným portálem.

Automat umožňuje rychlé seřízení do 20 minut na jiný typorozměr výměnou jednoduchých součástí a nikoliv pracným přestavováním na rozměr indikovaný na displeji. Všechny funkce automatu řídí a vyhodnocuje elektronický systém AMEST vybavený počítačem se speciálním měřicím programem.

Přesnost měření:

  • Otvory pro čep......... ±0,15µm / Cg>1.33
  • Ostatní rozměry....... ±1µm / Cgk>1.33
KS-500 KS-500 měření KS-500 obrazovka

KS-511/514 Automatická měřicí stanice pro kontrolu rozměrů vidlic řazení

KS-511

Vícerozměrové měřicí stanice pro kontrolu vidlic řazení v automobilu. Tato zařízení kontrolují všechny typy vidlic, které se vyskytují v převodovce automobilu a jsou zakomponovány do výrobní linky kde pracují v plně automatickém režimu bez vlivu obsluhy.

Metodika měření je stanovena tak, aby byl vyloučen vliv nepřesnosti měření způsobený kvalitou technologických základen. Je proto využito metody plovoucí báze, kde jsou prakticky všechny měřené parametry zjišťovány analyticky. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na monitoru měřicího a řidícího systému AMEST MC-2.1 s možností sběru dat pro SPC.

Videoprezentace

Kontrolované parametry

KS-511 (měřené parametry) KS-511 obrazovka

KS-536 Automatická měřicí stanice pro rozměrovou a defektoskopickou kontrolu ložiskových válečků

Zařízení je určeno pro měření povrchových vad defektoskopickou metodou vířivými proudy a rozměrouvou kontrolu vnějšího průměru ložiskových válečků. Měření na stativu probíhá zcela automaticky.

Technické parametry:
Rozsah měřených válečků Ø18 - Ø60 mm
Přesnost měření ±0,0001 mm
Čas cyklu:
Základní typ (Ø27) 1,8s
Typ Ø18 1,6s
Ostatní typy max. 5s
Garantovaná velikost minimální zjistitelné vady:
Hloubka 0,05 ± 0,01mm
Délka 3,00 ± 0,1mm
Šířka < 0,05 ± 0,01mm

Třídění změřených kusů se provádí do celkem 13 kategorií (10 kategorií po 1 µm, 1 kategorie mínusových válečků - neopravitelných, 1 kategorie plusových válečků - opravitelných a 1 kategorie zmetků s vadami. Konstrulce měřicího zařízení je uzpůsobena tak, aby během měření a manipulace nedocházelo k poškození povrchu válečků vzájemným kontaktem s díly měřicího zařízení.

Videoprezentace

KS-536 KS-536 obrazovka

KS-534 Měřící stanice pro kontrolu SC bodů na zadních skupinových svítilnách automobilu

Poloautomatická měřicí stanice KS-534 slouží ke kontrole SC bodů, v tolerancích ± 0,4 mm, na levé a pravé zadní skupinové svítilně automobilu. Obsluha zakládá díl do tzv. RPS bodů jejichž ustavení je provedeno tak, aby případná nepřesnost těchto bodů neměla vliv na statickou určitost těchto bodů. Kontrolní uzel tvoří 3-dílný univerzální výměnný paket měřicích desek, které umožňují měřit několik typů svítilen na jednom pracovišti. Libovolný počet SC bodů je snímán indukčnostními snímači ve směru normály na kontrolovanou plochu.

Bezprostředně po dokončení měření jsou výsledky zobrazovány na displeji měřicí elektroniky Amest MC-2.1 a shodné kusy jsou označeny horkým razníkem (pájkou).

KS-534 KS-534

KS-558 Postprocesní širokorozsahové měřidlo pro měření hřídelů

Přesnost měření (opakovatelnost) ± 0,5 µm

Širokorozsahové měřidlo je určeno pro průběžnou posprocesní kontrolu vnějších hladkých průměrů hřídelů a válců (např. železničních náprav) od průměru 100 mm do průměru 250 mm broušených na bruskách.

Měřidlo je umístěno na brousícím vřeteníku stroje. Hlavní fukční částí měřidla je sklopné měřicí rameno, na němž jsou pohyblivě umístěny paralelogramy se snímacími doteky. Vlastní měřicí rameno se sklápí do pracovní polohy pomocí pneumatického pohonu, který je společně s ramenem fixován k základně měřicího zařízení. Vlastní softwarové vybavení měřidla je zakomponované do řídícího systému brusky.

Měřidlo má tři základní polohy:

  • měřicí (rameno sklopeno dolů) - v této poloze probíhá měření obrobku
  • parkovací (rameno ve střední poloze) - broušení obrobku, axiální přejezd obrobku
  • odstavná (rameno v horní poloze) - výměna obrobku, otevřený kryt stroje

Kontrolované parametry

  • průměry válcových ploch (vlastní naměřená hodnota je součtem údaje širokorozsahového inkrementálního pravítka a úzkorozsahové induktivní jednotky)
  • kruhovitost válcových ploch
  • kuželovitost válcových ploch

Soubory ke stažení

Máte zájem o Speciální měřící úlohy? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


RSS

Novinky

31. 08. 2022

Innotrans Berlín 2022

Navštivte nás na veletrhu InnoTrans 2022 Berlin, Německo 20. – 23.9. 2022 hala 20, stánek č. 640

Archiv novinek

Rychlý kontakt

Amest s.r.o.
Belnická 736
CZ - 252 42 Jesenice

Tel.: +420 272 704 121
Fax: +420 272 705 754
E-mail:


© 2022, Amest s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑